Smazání otevřeného souboru na MS Windows 2008 serveru
Datum: * Pátek, 12. leden 2018 @ 11:29:38 CET *
Téma: Informace o správě serverů

Předpokládám, že každý z Vás se setkal s problémem smazání nebo aktualizace souboru na souborovém serveru, kdy nebylo možné přepsat či odstranit soubor, který blokoval uživatel přes CIFS či jiný protokol pro sdílení souborů.Při správě serveru lze s výhodou využít jak možnosti příkazového řádku, který je nutné spustit pod oprávněním lokálního administrátora nebo grafické prostředí. V příkazovém řádku je využit příkaz:
openfiles.exe se syntaxí:
openfiles.exe /query Vám vypíše otevřené soubory, uživatelské jméno a ID pod kterým je relace indetifikována.

C:Windowssystem32>openfiles.exe /query | more

Informace: Chcete-li zobrazit místní otevřené soubory,
      musí být povolen globální příznak systému
      Udržování seznamu objektů.
      Další informace zobrazíte zadáním příkazu
      Openfiles /?.


Soubory otevřené prostřednictvím místních sdílených umístění:
-------------------------------------------------------------

ID    Otevřeno uživatelem Typ    Soubor (Cestaspustitelný soubor)
======== ==================== ========== =====================================
14092861 kyndlova       Windows  E:ASRDASRDDATA_UCEUCTY.CDX
13421977 kocova        Windows  E:ASRDASRDDATAzuzi.FPT
34896640 kyndlova       Windows  E:ASRDASRDDATAplatby.CDX
87241932 kocova        Windows  E:ASRDASRDDATAdlu_ts.DBF
19461621 kocova        Windows  E:..ASRDDATA_Wdruhy_zasilek.CDX
67116032 daitlova       Windows  E:ASRDASRDDATAzaloby.FPT
32883425 kyndlova       Windows  E:ASRDASRDDATAzadr.CDX
80531660 daitlova       Windows  E:ASRDASRDDATAplocha.CDX
23488225 kyndlova       Windows  E:ASRDASRDDATA_UCEUCTY.DBF
67110400 kyndlova       Windows  E:..ASRDASRDDATA_Wdelegati.FPT
28185886 marhoulova      Windows  E:..vyřazovací protokol 2017_2.doc
34896783 prochazka      Windows  E:ASRDASRDPROGWIN
26845593 daitlova       Windows  E:..ASRDASRDDATA_Wdelegati.CDX
53689446 kocova        Windows  E:..posta_nastaveni_prog.dbf
26846822 kyndlova       Windows  E:ASRDASRDDATAvodomer.FPT


Pokud není možné ukončit proces sdílení na straně uživatele (dohoda, zaseknuté PC a pod.) pro odstranění zámku použijte příkaz:
openfiles.exe /disconnect /id openFileID

V grafickém prostředí je možné ve Spravci serveru v záložce Role najít položku souborová služba. Dále ve Správa sdílených složek vyberete konkrétní konkrétní sdílenou složku a v menu vpravo položku Spravovat otevřené soubory. zde již je možné zavřít jedním příkazem všechny otevřené soubory, případně pouze jeden konkrétní vybraný.Tento článek byl publikován na serveru Satelit - Technický magazín
http://www.satelit.cz/

Adresa tohoto článku:
http://www.satelit.cz//article.php?sid=412