Vypnutí služby WSUS v SBS 2008
Datum: * Pondělí, 21. květen 2018 @ 13:04:32 CEST *
Téma: Informace o správě serverů

V případě malé společnosti kde často není k dispozici správce systému a využívají řešení Windows SBS často dochází k problémům s aktualizací pracovních stanic z Windows Update. Standardně je součástí politiky a instalace i WSUS server a jeho šíření směrem ke klientům. Díky tomu je nutné spravovat aktualizace distribuované na stanice centrálně, což je obvykle doménou v rozsáhlejších sítích, než pro které je SBS určeno.Proto velmi často dochází k od instalaci vlastního update serveru, který je možné nalézt v Ovládací panel a programy (předtím je třeba zakázat službu Update service). Dále je však potřeba ještě změnit politiku, tak aby se klienti místo původního řadiče domény obraceli přímo na serveru v internetu. Změnu politiky provedete příkazem
GPMC.msc V odpovídající doméně vyberte položku Group Policy Objects
U podpoložek Update service client computers policy, Update service common settings policy a Update service server computers policy vyberte záložku details a nastavte volbu na all settings disabled.
Následně aplikujte politiku na serveru a pracovních stanicích příkazem gpupdate /force. V některých případech se stane, že je služba Windows Update vypnuta, tak proveďte její znovu nastavení a nyný je již řízena lokálně. Více na tomto odkazu.Tento článek byl publikován na serveru Satelit - Technický magazín
http://www.satelit.cz/

Adresa tohoto článku:
http://www.satelit.cz//article.php?sid=414