Provozní VKV aktiv
Provozní VKV aktiv


Český radioklub vyhlašuje od 1.ledna 1995 nové podmínky Provozního aktivu na pásmech VKV a to od pásma 144 MHz do pásma 10 GHz včetně. Závod se koná každou třetí neděli v měsíci od 08.00 UTC do 11.00 UTC.

Soutěžní kategorie :

SINGLE OP.- stanice obsluhované vlastníkem licence pro jednotlivce, bez jakékoliv cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a prijímaciho zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic se kterými bylo pracováno a podobně.

MULTI OP. - stanice s klubovou volací značkou obsluhované jedním nebo více operátory, případně stanice s individualní volací značkou s cizí pomocí v souladu s povolovacími podmínkami.
1. 144 MHz - single op. 7. 2.3 GHz - single op.
2. 144 MHz - multi op. 8. 2.3 GHz - multi op.
3. 432 MHz - single op. 11. 5.7 GHz - single op
4. 432 MHz - multi op. 12. 5.7 GHz - multi op.
5. 1.3 GHz - single op. 13. 10 GHz - single op.
6. 1.3 GHz - multi op. 14. 10 GHz - multi op.


Čísla kategorií 9, 10 jsou rezervována pro případné pásmo 3.4 GHz

KÓD - předává se RS nebo RST, pořadové číslo spojení počínaje číslem 001 a WW-lokátor. Do t o h o t o závodu platí i spojení se stanicemi, které nezávodí a které nemusí, ale mohou předávat číslo spojení. Tyto stanice musí soutěžící stanici předat RS nebo RST a WW-lokátor. Do závodu si lze započítat s každou stanicí na každém soutěžním pásmu jen 1 platné spojení. Každá stanice smí mít v jednom daném okamžiku na jednom pásmu pouze jeden signál.

BODOVÁNÍ - za spojení se stanicí ve vlastním velkém čtverci WW-lokátoru (prvá 2 písmena a následující 2 čísla) se počítají dva body. V sousedních velkých čtvercích jsou jsou to tři body a v dalších pásech vždy o jeden bod více než v pásech předchozích.

NÁSOBIČE - velké čtverce WW-lokátoru se kterými bylo během závodu pracováno a to na každém pásmu zvlášť.

VÝSLEDEK - je dán součtem bodů za spojení vynásobený součtem násobičů a to na každém pásmu zvlášť.

HLÁŠENÍ z jednotlivých kol se posílají nejpozději pátý den po závodě, to jest první pátek po závodě, na adresu vyhodnocovatele. Hlášení z každého pásma a z každé kategorie musi obsahovat: Název závodu, měsíc a rok jeho konání, značku soutěžící stanice, kategorii a pásmo, lokátor ze kterého stanice pracovala během závodu, počet platných spojení, počet bodů za spojení, počet nasobičů a celkový počet bodů. Součet bodů za spojení vynásobený součtem nasobiču nám dá výsledný počet bodů, který na hlašení výrazným způsobem označte (podtržením, orámovaním a podobně) a to za každé pásmo zvlášť. Hlašení musí dále obsahovat podepsané čestné prohlášení, že byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky a že údaje v hlašení jsou pravdivé. Každé kolo provozního aktivu bude vyhodnoceno zvlášť a koncem roku bude provedeno vyhodnocení celoroční, do kterého budou každé soutěžící stanici v každé kategorii na každém pásmu započteny výsledky z jednotlivých kol, ve kterých byla hodnocena.

DIPLOMY obdrží vítěz každé kategorie na každém pásmu, případně první tři stanice z každé kategorie, ve které bude hodnoceno více než 15 stanic.

Provozní aktiv na VKV bude vyhodnocovat radioklub OK1KPA a hlášení je třeba zasílat na adresu OK1MNI:
Miroslav Nechvile
U kasaren 339
533 03 DASICE v Čechách

nebo via PR na OK1KPA @ OK0PHL. Pokud nedostanete od OK1KPA potvrzení do několika dnů, tak hlašení zašlete znova, s upozorněním na tuto skutečnost.

Zpracoval OK1MGTento článek byl publikován na serveru Satelit - Technický magazín
http://www.satelit.cz/

Adresa tohoto článku:
http://www.satelit.cz//sections.php?artid=30