AGCW Contest
AGCW Contest


Účast :
Závodu AGCW se mohou zůčastnit všichni licencovaní radioamatéři. Je však povolena pouze kategorie JEDEN operátor. Klubové stanice se mohou zůčastnit pouze za předpokladu pokud byla stanice po dobu celého závodu obsluhována pouze JEDNÍM operátorem. Tuto skutečnost musí operátor potvrdit na titulním listu soutěžního deníku. Během závodu však tento operátor NESMÍ použít vlastní volací značku a po dobu závodu musí pracovat pouze pod klubovou značkou.

Výzva :
CQ AGCW TEST

Kategorie :

A - do 3,5 W výstupního výkonu
B - 3,5 - 25 W výstupního výkonu
C - více než 25 W výstupního výkonu (podle povolovacích podmínek)

Během závodu není dovoleno měnit kategorii !

Kód :
V závodě se předává RST a číslo spojení/Kategorie/Lokátor tedy například :
599001/A/JO60TP kdy odeslání lomítek je POVINNÉ

Bodování :
Jeden bod za jeden kilometr překlenuté vzdálenosti
Celkové skóre je dáno součtem bodů za jednotlivá spojení a nekompletní spojení musí být v deníku označena a bodována nulovým počtem bodů.
Za každé pásmo je třeba vytisknout deníky odděleně

Deníky :
Deník musí obsahovat následující sloupce :
UTC, značku, odesláno, přijato, lokátor, počet bodů a poznámku.
Titulní list deníku musí navíc obsahovat :
Volací značku použitou během závodu, adresu, vlastní lokátor, operátorskou třídu, použité zařízení včetně uvedení výstupního výkonu, celkový součet bodů a podpis operátora. Pokud máte zájem obdržet poštou výsledky závodu zašlete deník SASE nebo SAE + 1 IRC. Výsledky budou také zveřejněny v PR a na AGCW domácí stránce. Nedodržení soutěžních podmínek bude penalizováno diskvalifikací v závodě !
Deník musí být odeslán nejpozději třetí pondělí po závodě na adresu :

Manfred Busch, DK7ZH
Hauptstrasse 40
D-35716 Diethoelztal-Ewersbach
Germany
nebo elektronickou poštou na adresu vhf-uhf@agcw.de či pomocí PR na adresu : DK7ZH@DB0BID.#HES.DEU.EU

Diplomy :
V každé kategorii budou udělěny diplomy za 1. 2. a 3. místo

Tento článek byl publikován na serveru Satelit - Technický magazín
http://www.satelit.cz/

Adresa tohoto článku:
http://www.satelit.cz//sections.php?artid=35