Polní den mládeže na VKV
Polní den mládeže na VKV


Závod se koná v sobotu každou první sobotu v červenci od 10.00 do 13.00 hodin UTC.

Kategorie :
1. 144 MHz - single op.
2. 144 MHz - multi op.
3. 432 MHz - single op.
4. 432 MHz - multi op.

Výkon vysílače podle povolovacích podmínek.
Hodnoceny budou pouze stanice obsluhované operátory, kterým v den konání závodu ještě není 18 a více let.
Závodí se z libovolného stanoviště a s libovolným napájením zařízení. Jinak platí "Všeobecné podmínky pro závody na VKV".

Kód : předává se kód složený z RS nebo RST, požadového čísla spojení počínaje číslem 001 a WW lokátoru. Aby bylo spojení pro soutěžící stanici platné, musí i od protistanice přijmout a zapsat kompletní soutěžní kód, včetně pořadového čísla spojení.

Deníky ze závodu na obvyklých formulářích "VKV soutěžní deník" musí být odeslány na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po závodě. Na titulním listě deníku ze závodu musí být kromě ostatních náležitostí uveden seznam operátorů, kteří stanici během závodu obsluhovali a data jejich narození. Neuvedení tohoto seznamu bude důvodem k diskvalifikaci stanice. Deníky ze závodu se zasílají na adresu :

OK1MG
Antonín Kříž
Polská 2205
272 01 Kladno 2.
Tento článek byl publikován na serveru Satelit - Technický magazín
http://www.satelit.cz/

Adresa tohoto článku:
http://www.satelit.cz//sections.php?artid=36