QRP závod na VKV
QRP závod na VKV


1) Český radioklub pořádá QRP závod na VKV, který se koná vždy v neděli o prvním víkendu v srpnu od 07,00 do 13,00 hodin UTC na pásmu 144 MHz.

2) Kategorie :

Single op.- výkon vysílače do 10 Wattů, libovolné QTH.
Multi op. - výkon vysílače do 10 Wattů, libovolné QTH.

V obou kategoriích musí být zařízení napájené pouze z chemických zdrojů proudu bez použití elektrovodné sítě a agregátů.

3) Způsob provozu : CW, SSB a FM.

4) Kód : RS(T), pořadové číslo spojení od 001 a WW lokátor.

5) S každou stanicí lze do závodu započítat jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód.

6) Bodování : Za jeden kilometr překlenuté vzdálenosti se počítá 1 bod.

7) Soutěžní deník se všemi náležitostmi podle bodu 13) Všeobecných podmínek pro závody na VKV je třeba odeslat do deseti dnů po závodě na adresu vyhodnocovatele, kterým je : OK1MG : Antonín Kříž, Polská 2205, 272 01 Kladno 2. Elektronické deníky - E mail: ok1mg@qsl.net, packet: OK1MG @ OK0PCC

8) Pokud není stanoveno jinak, platí Všeobecné podmínky pro závody na VKV.Tento článek byl publikován na serveru Satelit - Technický magazín
http://www.satelit.cz/

Adresa tohoto článku:
http://www.satelit.cz//sections.php?artid=39