Velikonoční závod
Velikonoční závod


1. Tyto podmínky platí od 1.1.1995 pro Velikonoční závod, který pořádá Radioklub OK1KKT.

2. Závod je pořádán každou Velikonoční neděli od 7.00 do 13.00 UTC. Závod dětí trvá 1 hodinu od 13.00 do 14.00 UTC.

3. Soutěžní kategorie : I. Jediná, všichni závodí dohromady.

4. Plati bod 4 Všeobecných podmínek pro závody VKV.

5. Plati bod 5 Všeobecných podmínek pro závody VKV.

6. Z jednoho soutěžního stanoviště může během závodu vysílat více stanic. Záleží na dohodě mezi nimi. Změna stanoviště během závodu není dovolena.

7. Plati bod 7 Všeobecných podmínek pro závody VKV.

8. Plati bod 8 Všeobecných podmínek pro závody VKV.

9. Plati bod 9 Všeobecných podmínek pro závody VKV.

10. Plati bod 10 Všeobecných podmínek pro závody VKV.

Deníky pro kontrolu jsou velmi vítány.

11. Bodování : V pásmu 144 MHz se za spojení ve vlastním velkém čtverci lokátoru započítávají 2 body, v sousedním pásmu velkých čtverců lokatorů 3 body atd. Na každém vyšším pásmu, se bodová hodnota za spojení mění následovně :

432 MHz .....+ 2 body
1.24 GHz .....+ 3 body
2.30 GHz ....+ 4 body
5.65 GHz ....+ 5 body
10.00 GHz ....+ 6 bodů
atd.

Výslednou hodnotou je součet bodů za všechna pásma uvedený v normalizovaném titulním listě soutežního VKV deníku, který musí dále obsahovat všechny ostatní předepsané náležitosti. Všechny kolonky se vyplňují za všechna pásma úhrnem, kromě popisu zařízení, které není podmínkou.

Násobiče se v hodnocení závodu nepoužívají.

Ke společnému titulnímu listu musí být přiloženy deníky za všechna pásma ve kterých stanice soutěžila.

12. Plati bod 12 Všeobecných podmínek pro závody VKV.

13. Plati bod 13 Všeobecných podmínek pro závody VKV.

14. Plati bod 14 Všeobecných podmínek pro závody VKV.

15. Platí bod 15 Všeobecných podmínek pro závody VKV.

16. Diplomy : neobdrží nikdo. První tři stanice dostanou malé malované porcelánové Velikonoční vejce, s vyznačenou značkou, ročníkem a umístěním. Stanice na dalších místech, si toto vejce mohou objednat zároveň se soutěžním deníkem za 40 kč + poštovné. Zatím bude i nadále zachována tradice velkých vajec pro nové držitele rekordů. Nový rekord podle nových podmínek z r. 1995 drží stanice OK1OGS s počtem 1663 bodů.

17. Soutěžní kóty : nepřihlašují se.

Deníky zasílejte na adresu :

Ludvík Deutsch
Podhorská 25A
Jablonec nad Nisou
466 01Tento článek byl publikován na serveru Satelit - Technický magazín
http://www.satelit.cz/

Adresa tohoto článku:
http://www.satelit.cz//sections.php?artid=41