IARU Region I UHF/Microwave Contest
IARU Region I UHF/Microwave Contest


1. Účastníci :

Všichni koncesovaní radioamatéři 1. Regionu se mohou zúčastnit závodu. Operátoři s více volacími značkami budou hodnoceni, ale během závodu mohou použít jenom jednu volací značku. Soutěžící stanice musí závodit podle litery a ducha tohoto závodu a nesmí použít větší výkon, nežli mu dovolují povolovací podmínky jeho země. Stanice používající mimořádně zvýšené výkony podle zvláštního ustanovení licence nebudou v tomto závodě hodnoceny.

2. Závodní kategorie v pásmech 432 MHz až 10 GHz :

1) Single - op : Stanice obsluhované jednotlivcem, bez cizí pomoci během závodu, používající jen svoje vlastní zařízení a antény, pracující z libovolného stanoviště.

2) Multi - op : Všichni ostatní účastníci

Dále jsou dvě kategorie (Single op a Multi op) pro pásma 24 až 245 GHz. Tato skupina pásem se nazývá "Millimetre group".

3. Datum závodu : závod začíná první sobotu v říjnu

4. Trvání závodu : závod trvá od 14.00 hodin UTC v sobotu do 14.00 hodin UTC v neděli.

5. S každou stanicí lze započítat jedno platné spojení, bez ohhledu na to, zda je ze stálého QTH, portable nebo mobilní, avšak každé opakované spojení je třeba zaznamenat do deníku s nulovým počtem bodů a výrazně označit jako duplikát. Spojení navázané přes aktivní převáděče se nepočítají. Fone spojení navázaná v telegrafní části pásma se nehodnotí.

6. Způsob provozu : Spojení lze navazovat v módech A1A, A3A, A3E, F3E (G3E).

7. Předávaný kód sestává z reportu RS nebo RST, následovaný pořadovým číslem spojení počínaje 001 a zvyšovaným o jedno číslo v každém následujícím spojení. Následuje kompletní lokátor vysílající stanice (příklad : 59003 JO20DB, nebo 579123 IN55CC).

8. Bodování : Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti se počítá jeden bod, přičemž vypočtená vzdálenost se zaokrouhluje na celé číslo. Aby vypočtené vzdálenosti byly srovnatelné musí být použit faktor 111,2 pro převod stupňů na kilometry. Pro "Millimetre group" se jako základ bere rovněž jeden bod za jeden kilometr překlenuté vzdálenosti, násobeno těmito násobiteli :

24 GHz - 1x
47 GHz - 2x
76 GHz - 3x
120 GHz - 5x
145 GHz - 6x
245 GHz - 10x

Body získané na jednotlivých pásmech 24 až 245 GHz se po vynásobení násobiteli sečtou a to je celkový výsledek kategorie "Millimetre group".

9. Soutěžící stanice musí vyplnit deníky podle bodu 12. Deníky stanic Multi - operator musí být výrazně označené. Soutěžní deník musí být odeslán manažerovi národní vyhodnocovací komise nejpozději druhou středu po závodě (podle data poštovního razítka). Později odeslané deníky nebudou přijaty, nebo budou použity pro kontrolu. Odesílatel soutěžního deníku musí souhlasit se soutěžními podmínkami.

10. Hodnocení soutěžících :

Rozhodnutí vyhodnocovací komise pořádající organizace je konečné. Soutěžící stanice, které hrubě poruší soutěžní podmínky nebo band-plan 1. Regionu IARU bude diskvalifikována. Započtené spojení bude škrtnuto, pokud je přijatý lokátor protistanice zjevně špatný a časový údaj mimo toleranci 10 minut. Započtené opakované spojení bude škrtnuto a od celkového výsledku bude odečten desetinásobek bodů za toto započtené opakované spojení. Za jakoukoliv chybu v hodnoceném spojení se body za toto spojení odečtou od celkového výsledku.

11. Diplomy : Vítěz každé kategorie pásem 432 MHz až 10 GHz a Millimetre group obdrží diplom.
Dále budou v kategoriích Single op a Multi op vyhlášeni celkově vítězové (Overall winner). Pro vyhodnocení těchto zvláštních kategorií bude použit speciální způsob pro výpočet bodů takto :

V každé kategorii bude jako základ vzat bodový zisk vítěze z pásma 432 MHz. Tento počet bodů se na jednotlivých pásmech do 10 GHz a Millimetre group převede na násobiče a body vítěze pásma 432 MHz se vydělí počtem bodů vítěze na jednotlivých pásmech a Millimetre group. Takto vzniklými násobiči se bodové výsledky všech hodnocených stanic vynásobí. Výsledek stanice z jednotlivých pásem a Millimetre group po sečtení dá body pro vyhodnocení celkových vítězů (Overall winner).
Vítězové obou kategorií Overall winner obdrží zvláštní diplomy.

12. Deník z IARU Region 1 závodu nemá mít formát menší nežli A4 a má obsahovat následující kolonky: datum, čas v UTC, volací značku protistanice, odeslaný report a pořadové číslo, přijatý report a pořadové číslo, přijatý lokátor, vypočtený počet bodů.
Standardní titulní list IARU Regionu 1, obsahující data nezbytná pro hodnocení, včetně místa pro hodnocení stanice národním VKV manažerem. Dále musí titulní list obsahovat podpis vedoucího operátora, kterým stvrzuje správnost údajů v soutěžním deníku.

Závod v OK vyhodnocuje RK Praha 5 - OK1KIR a deníky se posílají na adresu OK1GK :
Pavel Novák
Na Farkáně III/281
150 00 PRAHA 5
E-mail : ok1kir@seznam.cz, Packet Radio: OK1KIR @ OK0NF-8Tento článek byl publikován na serveru Satelit - Technický magazín
http://www.satelit.cz/

Adresa tohoto článku:
http://www.satelit.cz//sections.php?artid=47